Ideas, Intellectual Property & Innovation
Van idee naar innovatie op het 3i-Event

 Je kunt je hier registreren.

Het 3i event wordt in verband met coronavirus verplaatst naar een nog nader te bepalen datum. Meer informatie volgt. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Nadere, actuele informatie van het RIVM vind je hier.

Bij het in de markt zetten van nieuwe technologie krijgt ieder bedrijf te maken met intellectueel eigendomsrecht. Ook wanneer je inzet op open innovatie en geen patenten aanvraagt, moet je weten waar je staat en kan de octrooidatabase waardevolle informatie bevatten voor de bedrijfsvoering. Bezoek daarom het 3i-Event over Idea’s, Intellectual Property & Innovation.

European Pattent Office*, Den Haag
Deze derde editie van het 3i-Event vindt plaats in het moderne kantoor van het European Patent Office in Rijswijk/Den Haag. 

Tijdens plenaire keynotes, diepgravende parallelsessies en de netwerkgelegenheden kom je in contact met IP professionals die weten wat het nut is van een goede IP strategie anno 2020. U genereert leads om met uw IP strategie aan de slag te gaan. 

Wat is jouw positie? Hoe ga je om met octrooien? En hoe financier je de IP aanpak in het proces van idee naar innovatie?

Daarnaast staan er drie parallelsessies gepland:

1: Open innovatie vs het octrooirecht
2: IP in de Chemie en Life Sciences
3: Hoe bescherm ik mijn digitale innovatie?

De organisatie verwacht 120 bezoekers, waaronder IP managers van multinationals en mkb bedrijven, startende ondernemers en octrooigemachtigden. 

Value your idea's! Meld je hier aan. 

 

© European Patent Office. Foto: Ossip van Duivenbode.


 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren