Hieronder vindt u het voorlopige programma. Houd deze pagina in de gaten voor updates over sprekers en onderwerpen.

Het 3i event wordt in verband met coronavirus verplaatst naar een nog nader te bepalen datum. Meer informatie volgt. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Nadere, actuele informatie van het RIVM vindt u hier.

14 mei 2020

10:30 - 11:00

Inloop

11:00 - 11:10

Inleiding door dagvoorzitter

Jan Spoelstra

Hoofdredacteur TW

11:10 - 11:40

ASML: De drijvende kracht achter onze elektronica

Ton van Hoef 

Senior Vice President and Chief Intellectual Property Counsel

ASML

11:40 - 12:05

Innovatie - De rol van patenten anno 2020

12:05 - 12:30

Private Investeerders: meerwaarde door goede IP strategie

René Reijtenbagh

founder Business Angels Connect

12:30 - 13:30

Lunch

13:30 - 15:00

Parallelsessies:

1: IP-check voor MKB en startups

13:30-14.00 

Spreker volgt

14:00-14.30  

Bedrijfsgeheim, patent, en open innovatie

Yp Kroo, Senior Octrooi Adviseur, Octrooicentrum Nederland

14:30-15:00 

Benut de gehele IP tool box

Marleen Kuipers, Senior PR Officer, Benelux Office for Intellutual Property

 

2: IP in de chemie & life sciences


3: IP-bescherming bij digitale innovaties


In iedere parallelsessie zullen octrooigemachtigden, patent beoordeelaars en mensen uit het bedrijfsleven uitgebreid ingaan op concrete cases, praktische tips en recente ontwikkelingen.

15:00 - 15:30

Middagpauze

15:30 - 16:00

Case study: De samenwerking tussen bedrijf en octrooigemachtigde

16:00 - 16:30

Paneldiscussie over kunstmatige intelligentie en autonome systemen

16:30 - 18:00

Borrel met netwerkgelegenheid

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren